Obchodní harmonie

Společnost VDGS vznikla v roce 2019 jako nástroj pro realizaci investičního potenciálu se zaměřením na technologické, technické a obchodní oblasti.

Vize společnosti VDGS
je harmonický rozvoj investičního potenciálu

Investiční potenciál rozvíjíme na základě zkušeností našeho týmu a spolupracujících partnerů. Dbáme na efektivní vyhledávání nových investičních příležitostí, jejichž potenciál pečlivě analyzujeme. Na základě prověřených dat děláme odvážná rozhodnutí, díky kterým realizujeme naše nové investiční projekty a maximalizujeme jejich strategickou, obchodní a finanční hodnotu. Řídíme se dle jasného plánu a dodržujeme celkovou koncepci každého projektu.

VDGS
VDGS
VDGS

Naše hodnoty

Partnerský přístup

Efektivní komunikace

Vytrvalost

Spolehlivost

Harmonie

Profil společnosti

Základním prvkem VDGS jsou mnoholeté manažerské a obchodní zkušenosti zakladatele společnosti, vlastního týmu a spolupracujících partnerů.

Celý tým VDGS staví na zkušenostech získaných během minulého působení na trhu telekomunikací, staveb liniového charakteru, nemovitostí a dalších obchodních aktivit podobného charakteru. Hodnoty VDGS jsou partnerský přístup, efektivní komunikace, maximální využití zdrojů a především péče o interní i externí partnerské vztahy.

V dnešní době stojí za mnohými úspěchy technologický pokrok, ale i za tím je ještě pořád lidská síla. Přeji si, aby součástí našich nových technologických projektů byli hlavně lidé, naši partneři. Jedině takto můžeme tvořit tým budoucnosti.

Jan Štěpnička zakladatel společnosti VDGS